Стицање релевантних знања у вези са концептом, принципима и методологијом управљања ризиком; припрема за примену метода и техника управљања ризиком у реалном окружењу.