Циљ курса је да студенти стекну основна знања из области кризног менаџмента и разумеју целину процеса управљања кризама (избегавање/ублажавање кризе, припреме за кризу, одговор на кризу, опоравак од кризе и учење из кризе) и његове димензије (оперативна, перцепцијска, психолошка, политичка). Поред тога они се упознају и са међународним (наднационалним) институционалним аранжманима за управљање међународним (глобалним) кризним ситуацијама.

Студенти, такође, треба да стеку елементарне способности  за предвиђање и анализу потенцијалних опасности и њихову приоритетизацију, планирање и примену основних алата кризног менаџмента у државним институцијама, привредним организацијама и непрофитним институцијама, као и за комуникацију ризика и кризну комуникацију