Теоријска настава: Појам и основне карактеристике локалне самоуправе; Локална самоуправа у Србији; Локална самоуправа у систему националне безбедности; Локална самоуправа у систему националне безбедности: упоредна пракса; надлежност локалне самоуправе у превенцији, одговору и санирању последица елементарних непогода; планске активности и снаге локалне самоуправе за одговор на ванредне ситуације; Руковођење ванредним ситуацијама на нивоу локалне самоуправе; Координација и употреба снага и средстава локалне самоуправе у ванредним ситуацијама. Искуства у функционисању локалне самоуправе у отклањању последица ванредних ситуација.

Практична настава Студија случаја – функционисање локалне самоуправе у ванредним ситуацијама.