Упознавање и разумевање основних елеменaта у информационо комуникационим технологијама, као и могућност њихове примене. Поред тога, студенти требају да стекну основна знања о безбедност и заштити рачунарских система