Упознавање студената са основним аспектима информационих технологија; појмовно одређење информационих технологије; типови информација, стандарди и формати; комуникација; социјалне мреже; Internet of Things; сајбер безбедност и ванредне ситуације 

 Упознавање студената са актуелним софтверима који се користе у ванредним ситуацијама.