Представља стицање знања о основним карактеристикама, савременим концепцијама и стратегијама, начинима и фазама (ублажавање, припремљеност, одговор и опоравак) процеса руковођења активностима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Такође, циљ предмета представља стицање знања о теоријским аспектима менаџмента, организације, планирања, контроле и одлучивања.