Циљ предмета је се студенти упознају и усвоје знања из области студија одбране, са акцентом на системе одбране. Студенти ће се упознати са трендовима савремених оружаних сукоба и карактеристикама нових ратова; оспособити се за самосталну анализу утицаја промена у безбедносном окружењу на организацију и функционисање система одбране; разумети однос војних трошкова и наоружања са сукобима; упознати се са трансформацијом војних савеза у периоду након Хладног рата; као и са динамиком, организацијом и начином функционисања система одбране Републике Србије и других држава.

Кроз усвајање градива, студенти ће моћи да анализирају савремено безбедносно окружење и утицај нових тзв. асиметричних претњи на природу ратовања, организацију и функционисање система одбране (превасходно оружаних снага). Студенти ће моћи да објасне однос војних трошкова и наоружања са сукобима и да укажу на значај контроле наоружања уз навођење конкретних примера. Студенти ће моћи да објасне и критички разматрају трансформацију војних савеза након Хладног рата, и објасне разлог зашто се Р Србија определила за концепт војне неутралности. Моћи ће да упореде различите системе одбране и да у односу на њихов политички систем и положај државе у међународној заједници наведу кључне карактеристике њихових система. Студенти ће моћи да објасне организацију и функционисање система одбране Р Србије и наведу факторе који су утицали на његову реформу.