Добијање целовитог увида у све фазе научног истраживања и оспособљавање за самостално планирање и спровођење научно-истраживачких пројеката.

—  Суштинска сврха изучавања методологије у оквиру овог студијског програма је да студенте снабде научним алаткама за квалитетно конципирање сопственог истраживачког пројекта.
—  У оквиру програма студентима ће бити понуђени целовити прегледи метода које се примењују у друштвеним наукама, и то почев од општих теоријских метода, преко посебних метода друштвених наука, до метода искуствених истраживања које се могу применити у областима безбедности.
—  Уз теоријска знања о сваком изложеном методу биће вежбани примери њихове практичне примене, како би студенти што боље разумели њихову суштину и били у прилици да их и сами практично примене.