Циљ предмета: 

Овладавање знањима неопходним за учествовање у изради докумената за управљање ризиком. 

Исход предмета: 

Упознавање са општим карактеристикама система за управљање ризиком предузећа и интегралним приступом управљања ризиком. Оспособљавање полазника да учествују у изради система за управљање ризиком предузећа у различитим делатностима.