Циљ курса састоји се у упознавању са теоријским основама дисциплине, улогом менаџмент приступа у развоју људских и друштвених потенцијала и нарочито примени тог приступа у управљању, организацији и трансформацији друштвених институција.

Исход  изучавања обухвата усвајање неопходних знања о темељним проблемима из предметне области као и оспособљавање за примену тог знања у пракси.