Циљ предмета

Студенти ће усвојити знања из области менаџмента људских ресурса, као и знања из области менаџмента друштвених ресурса. Студенти ће усвојити знања о теоријским основама, улози и значају менаџмента људских и друштвених ресурса у друштвеним институцијама.

Исход предмета 

Студенти ће моћи да наведу разлику између људских и друштвених ресурса, као и разлику између концепта људских ресурса и кадрова за пословање. Поред тога, студенти ће моћи да представе улогу менаџмент приступа у развоју људских и друштвених потенцијала, као и у управљању, организацији и трансформацији друштвених институција.