Неопходно је да кандидати овладају знањима и вештинама потребним за стручан рад за подацима које
треба заштити, као и са руковањем заштићеним подацима и на крају са процесом пројектовања система
њихове заштите