Појмовно одређење и класификација сектора критичне инфраструктуре. Упознавање са политиком ЕУ и технолошки развијених земаља, нациналном политиком, стратегијама заштите критичне инфраструктуре са становишта управљања ризицима. Методе и технике процене ризика, анализа стања, препоруке и добре праксе.