Циљ предмета:

Стицање основних знања из области безбедности и управљања интернационалним националним регионалним и локалним критичним инфраструктурама и интеграцији појмова њихових ризика, претњи и отпорности. Анализа превентивних и актуелних мера заштите на нивоу хијерархијске процене и организације на националном и међународно стандардизованом нивоу. 

Исход предмета:

Освајање знања и метода колективне организационе структуре на хијерархијском нивоу за заштиту инфраструктура. Диверзификација типова националних инфраструктура и њихових безбедносних карактеристика. Диверзификација значаја и оцена ризика и последица различитих типова инфраструктурних објеката. Методе процене ризика и отпорности методама описне и бројне естимационе метрике. Законодавна и нормативна обавеза и стандардизација процедура заштите и оцене ризика. Методе одлучивања и оцене технологије заштите и превентивног сакупљања података о критичним инфраструктурама.