Циљ предмета: Студенти ће проширити постојећи и усвојити нови активни и пасивни вокабулар и морфолошке и синтаксичке структуре из језика струке и развијати вештине усмене и писмене рецепције и продукције текстова на стандардном енглеском језику. Стећи ће вештине читања и разумевања писаних текстова на стандардном енглеском језику о темама из области наука безбедности. Оспособиће се за слушање појмовно и језички сложеног говора, усмених излагања и интеракције на стандардном енглеском језику о низу познатих и непознатих тема из струке наука безбедности. Студенти ће стећи основна знања потребна за усмени писмено изражавање на енглеском језику који укључују одређене теме и идеје везане за струку наука безбедности.

Исход предмета: Студенти ће моћи да разумеју и користе најфреквентније лексеме и релевантне језичке структуре из научних области које су предмет проучавања у оквиру основних студија. Развиће основе вештине брзог и детаљног читања стручних и научних текстова из струке наука безбедности. Умеће да прате суштину дужих излагања и идентификују главне елементе аргументације на познате теме из струке на стандардном енглеском језику. Студенти ће моћи да усмено и у писаном облику на енглеском језику изразе једноставне идеје, мишљења и процене информација из других извора о темама из наука безбедности.