Стицање фундаменталних знања у вези са концептом,  принципима и методологијом управљања ризиком за студенте без претходног познавања материје из ове области. 

Очекује се оспособљавање студената да разумеју концпет ризика, развију свест о изазовима и могућностима ризичног окружења, као и да примене одговарајуће алате и технике у процесу управљана ризиком.