Стицање основних знања о корпоративној безбедности (појам корпоративне безбедности, субјекти корпоративне безбедности, извори и носиоци угрожавања, облици угрожавања и основне функције корпоративне безбедности)