Циљ предмета 

Стицање знања и способности за самосталан критички приступ проблемима одлучивања и лидерства у привреди и организацијама у условима кризних и уопште ванредних ситуација. Овладавање методама и техникама за квантификацију ризика и помоћ у одлучивању. 

Исход предмета 

У оквиру концепта корпоративне безбендности, овладати принципима организације, комуникационих линија, начина доношења одлука, оспособљавање се за учешће у решавању проблема менаџмента кроз методе и технике одлучивања, овладавање принципима и начинима лидерства посебно у условима ванредних и кризних ситуација. Усвајање законске регулативе, стандарда и најбоље праксе.