Кроз усвајање градива, студенти стичу следећа знања и способности: повезивање појма безбедности са појмовима систем безбедности и национална безбедност; разликовање и описивање изазова, ризика и претњи Републици Србији; описивање институционалне основе система националне безбедности Републике Србије и других држава; разликовање надлежности појединачних подсистема, сегмената и субјеката система националне безбедности (војска, полиција, обавештајно-безбедносни систем, систем заштите и спасавања, недржавни системи безбедности, грађани); упоређивање других система безбедности са системом безбедности Републике Србије и препознавање кључних разлика између њих; анализирање динамике развоја система националне безбедности Републике Србије и других земаља; препознавање и аргументовано образлагање кључних карактеристика система националне безбедности тоталитарних/слабих и демократских држава у савременом свету; препознавање, описивање и разликовање наднационалних система безбедности.