Садржај предмета

Теоријска настава

1. Уводно предавање 2. Глобалне безбедносне претње  3. Савремени оружани сукоби (нови ратови, асиметрично ратовање, хибридно ратовање, истраживање савремених сукоба, последице оружаних сукоба) 4. Трговина оружјем – безбедносни аспект 5. Нове глобалне здравствене претње – пандемије заразних болести, биотероризам, биолошко и хемијско оружје, болести преносиве храном, природне катастрофе, хемијски или радио-нуклеарни инциденти 6. Климатске промене (п оследице климатских промена као глобална претња безбедности) 7. Појмовно одређење тероризма и организованог криминалитета (кривичноправно и криминолошко дефинисање) 8. Циљевии узроци тероризма (различити облици терористичког деловања) 9. Делатности организованог криминалитета – трговина дрогом, трговина људима, трговина оружјем и муницијом, трговина нуклеарним материјалом, трговина заштићених животињских врста, илегална трговина културним добрима, фалсификовање новца и прање новца 10. Миграције и криминалитет 11. Медијска слика глобалних безбедносних претњи 12. Улога различитих међународних и националних субјеката у контроли и сузбијању глобалних безбедносних претњи

 

Практична настава

Критично читање и представљање научних текстова,  Дискусије, Анализе студија случаја, Претрага и употреба јавно доступних база података, Анализа стратешких и других докумената, Анализа медијског извештавања о глобалним безбедносним претњама, Презентације радова