Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање са карактеристикама сукоба и фазама мапирања сукоба, теоријским одређењем мировног процеса и различитим стратегијама и инструментима за решавање сукоба, теоријским одређењем и класификацијом мировних мисија, трансформацијом мировних мисија, анализом мандата тренутних мисија УН, успесима и неуспесима мировних мисија УНулогом регионалних оранизација у одржавању мира и савременим изазовима мировним операцијама.

 

Практична настава

У практичном делу наставе  студенти имају прилику да стечена знања примене на конкретним примерима: претрагом база података из области оружаних сукоба и мировних операција; анлизом и поређењем мировних споразума; анлаизом мандата мировних операција на изабраним студијама случаја; дебатама о одређеним питањима; писањем семинарских радова/есеја.