Предмет студентима омогућава стицање основних знања о значају и обухвату, историјском развоју, принципима и актуелностима геопросторних података у систему одбране, као и о примени савремених технологија даљинске детекције и географских информационих система (ГИС-а). Циљ предмета је сагледавање могућности које геоинформационе технологије пружају за подршку националној безбедности, стратегији одбране и хуманитарној мисији војске

Стечена знања омогућиће студентима да се брже и једноставније укључе у радне тимове и задатке који се односе на познавање, продукцију, презентацију, дистрибуцију и коришћење геоинформационих технологија и геопросторних података у складу са међународним стандардима.