Циљеви предмета:

Упознавање са основама стратешког управљања ресурсима одбране, одлучивања и моделовања у систему одбране, и са специфичностима менаџмента у систему одбране. Посебан акценат се ставља на управљање пројектима у систему одбране и намена менаџмента по питањима одбране на свим државним нивоима Републике Србије.

Исход изучавања:

Трајно усвајање знања и овладавање знањима о проблематици менаџмента у систему одбране Републике Србије.

Структура предмета:

Теоријска настава: Стратешко управљање ресурсима одбране, основе одлучивања и моделовања у систему одбране, специфичности менаџмента у систему одбране, управљање пројектима одбране, менаџмент у државним институцијама и у ВојсциСрбије. 

Практична настaва: Решавање практичних задатака по специфичним активностима менаџмента у систему одбране Србије. ПосетаМинистарству одбране и Генералштабу.