Разумевање концепта индустрије и индустријске безбедности. Упознавање студената са савременим токовима индустрија данашњице, процедурама, и мерама заштите. Оспособљавање студената за примену раније стеченеих знања на контекст индустријске безбедности, као и за комуникацију са стручњацима из различитих индустријских области како би развили и имплементирали безбедносне процедуре у вези са сложеним индустријским активностима.