Разумевање концепта индустрије и индустријске безбедности. Студенати ће упознати савремене токове индустрије данашњице, актуелне безбедносне процедуре, и мере заштите.

Очекује се да студенти буду оспособљени за примену раније стеченеих знања на контекст индустријске безбедности, као и за комуникацију са стручњацима из различитих индустријских области како би развили и имплементирали безбедносне процедуре у вези са сложеним индустријским активностима.