Циљ предмета: Стицање посебних знања и способности за самосталан критички приступ проблемима непрекидности пословања у индустрији и организацијама у условима ванредних ситуација, ванредног и ратног стања. 
Исход предмета: У оквиру концепта корпоративне безбендности, овладати принципипа непрекидности пословања, а посебно у условима ванредних ситуација, ванредног и ратног стања. Усвајање законске регулативе, стандарда и најбоље праксе.