Циљ предмета 

Кроз овај предмет студенти ће се упознати са концептом, трендовима, дефиницијама безбедности животне средине и еколошке безбедности, глобалним загревањем, еколошким/климатским избеглицама, облицима еколошког/еко/климатског тероризма, безбедности воде и хране, као и утицајем климатских промена на инфекционе болести. Циљ овог студијског курса је стицање нових знања о повезаности, једних од најактуелнијих тема данашњице, а то су климатске промене и еколошка безбедност.

Исход предмета 

По завршетку курса студенти ће бити у стању да разумеју и идентификују претње климатских промена на велики дијапазон трендова и изазова који се изучавају и утичу на еколошку безбедност. Студенти ће моћи да науче практичне методе смањења, адаптације, предвиђања, као и различите стратегије и законе које користе међународне организације и државе у борби са климатским променама.