Na kursu će se nalazite prezentacije sa predavanja, dodatna literatura i tekuća obaveštenja