У оквиру теоријске наставе студенти изучавају следеће садржаје: појам и значај система обезбеђења правних лица, изворе и облике угрожавања лица, имовине и пословања правног лица, основе система обезбеђења, физичку компонента система обезбеђења, техничку компонента система обезбеђења, безбедносни менаџмент система обезбеђења, процес пројектовања система обезбеђења лица, имовине и пословања и специјализовани систем обезбеђења малопродаја.

Практична настава: Практичан рад на процени извора и облика угрожавања и пројектовању система обезбеђења лица, имовине и пословања правних лица на конкретним примерима и презентација и припрема за стручну праксу из ове области.