Циљ курса представља стицање знања о основним елементима, карактеристикама, фазама управљања у системима заштите и спасавања од значаја за реаговање у ванредним ситуацијама. Поред тога, студенти стичу знања о основним феноменолошким, етиолошким и концептуалним димензијама и карактеристикама припремљености и планирања, ублажавања, одговора и опоравка од последица ванредних ситуација изазваних природним и техничко-технолошким опасностима.

Исход курса се односи на оспособљеност студената за: разумевање управљања у системима заштите и спасавања као наставно-научне дисциплине; разумевање теорија, концепата и метода истраживања ванредних ситуација; аналитичко сагледавање феноменологија природних и техничкотехнолошких опасности; разумевање система заштите и спасавања у условима ванредних ситуација као и савременог ингегрисаног управљања у условима ванредних ситуација: припрема, ублажавање, одговор и опоравак; теоријско промишљање концепата угрожености, ризика и отпорности на ванредне ситуације; разумевање стратешког, тактичког и оперативног нивоа управљања у системима заштите и спасавања.