Сагледавање просторног планирања као скупа акција усмерених ка рационалној расподели и коришћењу  простора, уз истовремено сагледавање свих аспеката заштите и очувања животне средине