Упознавање и разумевање основних карактеристика географског простора Европе и Републике Србије, као и препознавање основних географских појмова Републике Србије на географској карти.

Стицање основних знања из области картографије, ГИС-а и даљинске детекције и њихову практичну примену у области географских истраживања.