Циљ предмета:

Стицање основних знања из области безбедности и управљања интернационалним националним регионалним и локалним критичним инфраструктурама и интеграцији појмова њихових ризика, претњи и отпорности. Анализа превентивних и актуелних мера заштите на нивоу хијерархијске процене и организације на националном и међународно стандардизованом нивоу. 

Исход предмета:

Освајање знања и метода колективне организационе структуре на хијерархијском нивоу за заштиту инфраструктура. Диверзификација типова националних инфраструктура и њихових безбедносних карактеристика. Диверзификација значаја и оцена ризика и последица различитих типова инфраструктурних објеката. Методе процене ризика и отпорности методама описне и бројне естимационе метрике. Законодавна и нормативна обавеза и стандардизација процедура заштите и оцене ризика. Методе одлучивања и оцене технологије заштите и превентивног сакупљања података о критичним инфраструктурама. 

Садржај предмета: 

Појмови критичне инфраструктуре - КИ. Диверзификација и типови националне КИ. Међународна и домаћа повезаност функционисања националне КИ. Отпорност и рањивост на спољашње природне и вештачке утицаје и безбедносни ризици функционисања. Безбедносни ризици технолошких, функционалних, пословних, трајних и привремених поремећаја рада КИ. Ризици по околину са аспекта националног и међународног степена угрожености. Критеријуми критичности националних инфраструктурних и параметри ризика и отпорности инфраструктурних система. Међународни и европски стандарди менаџмента ризика и менаџмента континуитета пословања инфраструктурних система. Компаративни приказ стратегијских, законских и регулаторних решења заштите критичне инфраструктуре (ЕУ, земље чланице и нечланице ЕУ, САД, РФ, Кина) и оцена њихове домаће-националне подобности. Превентивне мере, просторне технологије и оцена њихове валидности заштите КИ.