Циљ курса је да студенти разумеју кризу као политички процес и све њене политичке димензије у различитим условима и контекстима и да боље разумеју динамику и процесе (индивидуалне, групне, институционалне, бирократске и психолошке који утичу на одлуке које лидери доносе у време кризе. Такође циљ је и стицање фундаменталних знања о различитим облицима комуницирања потребним у ванредним/кризним ситуацијама и разумевање вештина, ресурса и других предуслова који су неопходни у управљању комуникационим потребама везаним за кризни догађај.