Студијски програм основних академских студија настоји да обезбеди и ојача академску и професионалну компетенцију студената за рад на пословима одбране, заштите, безбедности и управљања људским и социјалним ресурсима у цивилном сектору, у својству руководилаца или референата у централним, регионалним и локалним органима управе, великим привредним системима, малим и средњим предузећима и приватним компанијама, научно-истраживачким и стручним институцијама као и образовним центрима, непрофитном сектору, хуманитарним организацијама, инспекцијским службама, медијима, итд.