Обавештења сајта

Молимо Вас да по првој пријави на е-ФБ платформу проверите да ли имате приступ до свих потребних курсева те да евентуалне примедбе доставите на admin@e-fb.fb.bg.ac.rs уз следеће податке:

  • број индекса,
  • име, 
  • презиме,
  • за студенте III или IV године ОАС изборни предмети
  • или курс(еви) за који тражите упис/испис.

(Није објављено још ниједно обавештење.)