Планирани датуми:

  • од 12. до 18. априла 2021.

Припремна настава за полагање пријемног испита на Факултету безбедности за изборни премет Екологија припрема се из уџбеника "Екологија и заштита животне средине" за први разред средњих стручних школа, аутора др Иве Савића и Вељка Терзије и издавач је Завод за уџбенике Београд (долазе у обзир све године издања јер је текст исти).

Уџбеник се састоји из два дела:

1. Екологија и

2. Заштита животне средине.

Током курса кандидатима ће бити објашњени основни еколошки појмови (еколошки фактори, еколошка валенца, животна форма, еколошка ниша, биотоп и хабитат, биохора, популација, биоценоза, екосистем, биосфера, животне области) као и појмови који се тичу заштите животне средине (екотоксикологија, заштита и загађивање воде, ваздуха, земљишта и хране, радиоактивност, бука  и заштита природе). Кандидати ће имати провере знања, као и видео конференције. 

Припремна настава из социологије.