За све матуранте у Србији и региону који намеревају да упишу прву годину основних академских студија на Факултету безбедности организује се ОnLine симулациони пробни пријемни испит.

На симулационом пробном пријемном испиту према свом избору кандидат може да се пријави за полагање једног, два или три предмета. Тестира се знање из предмета Социологије, Психологије и Екологије. 

На пријемном испиту уживо кандидати полажу два предмета по свом избору.


Поштовани полазници,

путем е-ФБ платформе (Moodle) имаћете прилику да се упознате са начином полагања пријемног испита из предмета Социологија. Пријемни испит се припрема из уџбеника:

  • Социологија, Владимир Вулетић, за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа, Клетт, Београд, издање 2015.

Сам тест садржи укупно 30 питања за чије је решавање предвиђено време од 45 минута. Свако питање носи по један поен што значи да је максималан број поена који можете освојити 30. Нема негативних поена и за свако од понуђених питања потребно је да изаберете један одговор. Пажљиво читајте питања и понуђене одговоре јер имате довоЉно времена за решавање теста. Након завршетка предвиђеног времена тест ће бити прегледан и саопштиће вам се остварени резултати. 

Желимо вам успеха у припреми градива и успешном полагању симулације пријемног испита! 

Проф. др Владимир Н. Цветковић, редовни професор
Дејан Петровић, сарадник у настави


Poštovani polaznici,

putem e-FB platforme (Moodle) imaćete priliku da se upoznate sa načinom polaganja prijemnog ispita iz predmeta Psihologija. Prijemni ispit se priprema iz udžbenika:

  • Psihologija, Bilјana Milivojević Apostolović, udžbenik psihologije za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred područja rada ekonomija, pravo i administracija, Novi Logos, Beograd, izdanje 2013.
Sam test sadrži ukupno 30 pitanja za čije je rešavanje predviđeno vreme od 45 minuta. Svako pitanje nosi po jedan poen što znači da je maksimalan broj poena koji možete osvojiti 30. Nema negativnih poena i za svako od ponuđenih pitanja potrebno je da izaberete jedan odgovor. Pažlјivo čitajte pitanja i ponuđene odgovore jer imate dovolјno vremena za rešavanje testa. Nakon završetka predviđenog vremena test će biti pregledan i saopštiće vam se ostvareni rezultati. 

Želimo vam uspeha u pripremi gradiva i uspešnom polaganju simulacije prijemnog ispita! 

Prof. dr Boris Kordić, redovni profesor


Драги полазници,

путем Moodle платформе имаћете прилику да се упознате са начином полагања пријемног испита из предмета Екологија кроз симултану вежбу на даљину. Пријемни испит се припрема из уџбеника Екологија и заштита животне средине за први разред средњих стручних школа, аутора др Иве Савића и Вељка Терзије и издавач је Завод за уџбенике Београд (долазе у обзир све године издања јер је текст исти).

Сам тест садржи укупно 30 питања за чије је решавање предвиђено време од 45 минута. Свако питање носи по један поен што значи да је максималан број поена који можете освојити 30. Нема негативних поена и за свако од понуђених питања потребно је да изаберете један одговор. Пажљиво читајте питања и понуђене одговоре јер имате довољно времена за решавање теста. Након завршетка предвиђеног времена тест ће бити прегледан и саопштиће вам се остварени резултати. 

Желимо вам успеха у припреми градива и успешном полагању симулације пријемног испита! 

Предавачи,

Проф. др Јасмина Гачић, редовни преофесор

Мс Милош Томић, сарадник у настави