Предмет Стратешки безбедносни изазови изучаваће се кроз следећи садржај и структуру:

Увод у стратешке приступе безбедности; Различита природа стратешких безбедносних изазова; Глобализација као стратешки безбедносни изазов; Безбедносни изазови у економској сфери; Политичко – војни изазови; Социјални и изазови демографског развоја; Стратешки безбедносни изазови из сфере природе; Стратешки безбедносни изазови у техничко-технолошкој сфери

Практична настава: Реализоваће се кроз вежбе, радионице, панел дискусије, анализу и презентовање научних текстова из предметне области. Разрада појединих сценарија безбедносних изазова у глобалним и регионалним оквирима биће усмерена на развијање способности студената да критички промишљају о стратешким безбедносним изазовима.