Право уписа на дипломске академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ.

Кандидати који су завршили Факултет безбедности и њему сродне факултете и имају просечну оцену најмање 8 (осам) могу се директно уписати на дипломске академске студије – мастер. Предност имају студенти који су завршили Факултет безбедности.