Циљ предмета: 

Циљ изучавања овог предмета је да се студенти упознају са геополитичком позицијом Балкана као простора на ком се сукобљавају интереси великих сила и местом где живи више балканских народа и мноштво мањинских заједница.Сагледаће се политике супротстављених интереса како великих сила тако и балканских народа у реализацији својих циљева.Анализираће се узроци сукоба и подела на простору балканских држава који су у неким случајевима прерасли значај самог региона и били повод или пак део сукоба глобалног нивоа. Поред тога студенти треба да се упознају и са геополитичким положајем балканских држава, питањима и проблемима који прате њихове међусобне односе, и у којој мери велике силе учествују у решавању балканских питања.

Исход предмета: 

Детаљно познавање свих елемената геополитичког положаја Балкана и способност да се критички промишљају решења која су примењена у циљу успостављања мира, безбедности и сарадње међу државама на простору Балкана.